Politica GDPR

Politica GDPR

Politica GDPR


Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi a Legii nr.190/2018, EXPERT DOC ASIST INSURANCE S.R.L. (,,EXPERT DOC’’) si francizatii sai care administrează date cu caracter personal, o fac în scopuri legitime, în condiţii de siguranţă, cu respectarea principiilor menţionate în continuare.

Cine suntem

EXPERT DOC ASIST INSURANCE SRL este o companie inregistrata in Romania avand sediul social in COM. MOSOAIA, SAT. MOSOAIA, CALEA DRAGASANI, NR. 6, BIROU 1, JUD. ARGES, inregistrata la  Oficiul National Registrul Comertului sub nr. J3/1606/2016, avand Codul de identificare fiscala 36560300.

Este necesar sa ne furnizati datele dumneavoastra, intrucât acestea sunt indispensabile prelucrarii. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea, consecinta este aceea ca nu veti putea beneficia de serviciile noastre. Pentru scopuri de marketing, promovare si respectiv prestare a serviciilor, vor fi prelucrate inclusiv dar fara a se limita la ,email, numele si/sau prenumele, numarul de telefon, date de facturare si de corespondenta, date ale autoturismelor, date contracte/facturi/documente (solicitate spre a fi traduse) si alte documente ce decurg in mod natural si se afla in stransa legatura cu serviciile solicitate.
Legalitate şi transparenţă: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Scop bine determinat: Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
Securitate: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, în ceea ce priveşte distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesului neautorizat.

Prin completarea câmpurilor din formularele de cerere on-line utilizatorii sunt de acord, în mod expres şi neechivoc, ca datele personale pe care le înregistrează să fie stocate în baza de date EXPERT DOC şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor. Comunicarii de la care se pot dezabona in orice moment.
Astfel, EXPERT DOC poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
Societatea aduce la cunoştiinţa utilizatorilor faptul că le sunt garante urmatoarele drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare:
– dreptul de a fi informat;
– dreptul de acces la date;
– dreptul de rectificare;
– dreptul de ştergere;
– dreptul de a restricţiona procesarea;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la obiecţii;
– dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate;

La solicitarea explicită a utilizatorului transmisă la adresa de e-mail office@expertdoc.ro sau pe baza unei cereri scrise expediate la adresa EXPERT DOC ASIST INSURANCE S.R.L., din Mun. Bucuresti, str. Complexului, nr.5, bl.60, sc.2, ap.88, Sector 3, Societatea se obliga să rectifice, actualizeze, şteargă sau să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit.
EXPERT DOC certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securiate a datelor cu caracter personal şi se supune următoarelor reguli generale privind prelucrarea lor:
– utlizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal;
– contractele de muncă ale angajaţilor care prelucrează date cu caracter personal cuprind clauză de confidenţialitate;
– personalul nostru este instruit în ceea ce priveşte securitatea și confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
– accesul la computerele si serverele ce conţin date cu caracter personal este restricţionat prin cont şi parola;

Te rugăm să vizitezi și Politica de Confidențialitate care conține informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și Politica de cookies , pentru a afla ce sunt, cum funcționează și cum folosim fișierele de tip cookies.

AI ALTE ÎNTREBĂRI? CONTACTEAZĂ-NE! +40 (0) 771 074 840 / +40 (0) 771 078 464

Cart
Your cart is currently empty.